Saturday, January 16, 2010

Hati Dalam Poket!

Bodoh, tapi saya mahu cabut hati saya dan simpan dalam poket.

Supaya bila saya sakit, hati saya tak akan affected.

Supaya bila ada yang nak menyakiti, bukan hati saya yang akan di sakiti.

Supaya bila saya mahu berikan hati saya, satu tahu mana nak cari.

Supaya bila ada yang hendak mencurinya, dia takkan tahu mana saya simpan hati saya.

Supaya kalau saya jatuh sekalipun, saya takkan jatuh hati.


Tapi hati tak boleh di buat begitu, they are meant to be here, inside me, I couldn’t see it, but when it hurts, it feels.

No comments:

Post a Comment